• Do 50 programów dozowania
  • Klawisze funkcyjne i cyfrowe
  • wyświetlacz LCD
  • Dozowanie jedno lub wieloskładnikowe

     


    Mierniki SE-02 w połączeniu z czujnikami tensometrycznymi służą do dozowania jedno lub wieloskładnikowego. Czujniki mogą być dołączane bezpośrednio lub przez moduł sumujący (bierny) umożliwiający korekcję czułości czujników. Mierniki zawierają układy filtrująco-korygujące, dzięki czemu uzyskuje się wysoką klasę dokładności pomiarów. Program sterujący pracą modułu umożliwia dowolne ustawienie zakresu pomiarowego (Max), działki odczytowej (d) oraz działki legalizacyjnej (e).