Na zlecenie użytkowników razem z firmą TOPS  wykonujemy wzorcowanie. Usługa odbywa się w siedzibie naszej firmy. Przed wykonaniem wzorcowania urządzenie pomiarowe obowiązkowo jest czyszczone oraz korygowane są błędy wskazań.

Firma TOPS posiada akredytację PCA ( Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania)