Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących
§ 33.1 obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się
nie rzadziej niż co 2 lata.
Nasza firma wykonuje przeglądy w okresie 12-24 miesięcy od ostatniego przeglądu.
Termin następnego przeglądu jest liczony od daty wykonania przeglądu.
By zobrazować Państwu czas wykonania przeglądu prosimy o zapoznanie się z poniższym rysunkiem.