Każde urządzenie, które sprzedajemy jest dostarczane klientowi razem z instrukcją użytkownika.
W momencie zakupu oprogramowania przeprowadzamy osobne szkolenie dla personelu i wdrażamy w funkcjonalności i obsługę programu, to samo tyczy się rozbudowanych wag, systemu dozującego i innych oferowanych przez nas produktów.